Zoek op kaart
×
MOVIMAPS
 
×
MOVIMAPS
In het publieke debat over verkeersveiligheid komt er steeds meer aandacht voor de risico gestuurde benadering. Movimaps | veiligheidsratio 30-50 toont dit risico in de balans tussen ongevallen en verkeersdrukte op de stedelijke wegen, waar het regiem van maximum snelheid 30 of 50 km/u geldt. Met het delen van de MOVIMAPS veiligheidsratio kan er gericht worden geinvesteerd in veiligheid . En stimuleert overheden om meer data beschikbaar te stellen.

Deze veiligheidsratio 30-50 (versie 0.1) bouwt voort op de eerder ontwikkelde Movimaps veiligheidsratio, een van de instrumenten voor de risico gestuurde aanpak van het SPV Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Veiligheidsratio 30-50: lager is beter!
(slachtoffer ongevallen per 10^9 autokilometers):
    L     laag       < 0.24
    M    midden  0.24 - 0.37
    H    hoog      >= 0.37
bij deze klassen voor de veiligheidsratio is uitgegaan van het voor heel Nederland gewogen gemiddelde: 0.30.

Bronnen:
De ongevallen in deze kaart zijn afkomstig uit het open data BRON bestand van het ministerie van IenW, zie ook de IenW bronnen ongevallencijfers. Details zijn te vinden in de handleiding. Sinds 2018 brengt IenW minder gegevens over de verkeersongevallen naar buiten: zie ook de toelichting van CIV Rijkswaterstaat

Het autogebruik is gebaseerd op TomTom data 2019.

De veiligheidsratio 30-50 is berekend uit de slachtofferongevallen over 2015-2019 en het autogebruik.


veiligheidsratio.kijkopkaart.nl is een initiatief van Hastig. Interesse? Neem contact op met kaart@hastig.nl.


(c) MOVIMAPS 2021


×
MOVIMAPS
Privacy

Movimaps maakt beperkt gebruik van cookies:
- een om de instelling bij te houden
na pas na instemming:
- cookies van Google Analytics*
- overige cookies: geen

* Google Analytics toegepast met geanonymiseerde IP conform de richtlijn Autoriteit Persoonsgevevens

LEGENDA